Yash Vidyasagar: Great Achievement

अकोल्याच्या रा.ल.तो. विज्ञान महाविद्यालयात बी.एस्सी. फायनल मध्ये शिकणाऱ्या यश विद्यासागर याने पोस्टर प्रेसेंटेशन मध्ये प्रथम क्रमांक पटकाविला.

Read more
1 2